Opsøgende arbejde

Kender du til en borger, som måske har behov for socialpædagogisk støtte? Så kan du tage kontakt til SKP-teamet.

Helsingør Kommune kan opsøge borgere efter henvendelser fra behandlingssystemet, andre borgere, politi eller andre dele af det kommunale system. Det er kommunens SKP-team, som laver det opsøgende arbejde efter Servicelovens § 99.

§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Målgruppe 

Borgere med sociale problemer såsom hjemløshed og/eller psykiske lidelser og misbrug af rusmidler. Borgerne har ofte vanskeligheder ved at benytte de eksisterende tilbud om behandling og social støtte.

Indhold

SKP-teamet samarbejder med borgeren om at afklare og motivere til at finde løsninger på borgerens behov og eventuelt samarbejde om en mere varig støtte. Når SKP-medarbejderen og borgeren har afklaret og stabiliseret situationen afslutter de kontakten, enten fordi borgeren ikke længere har brug for hjælp eller ved at kommunen visiterer til andre støttemuligheder, som så overtager det fortsatte tilbud om støtte m.m. 

Hvis du er bekymret for en medborger, kan du kontakte SKP-teamet på tlf. 49 28 35 80

Rusmiddelbehandling for voksne over 25 år

Hvis du, eller en du kender, har et bekymrende forbrug af rusmidler, kan du kontakte Helsingør Rusmiddelcenter for råd og vejledning samt eventuel behandling.

Alkohol og stofmisbrug
Rusmiddelbehandling for unge under 25 år

Helsingung er et rådgivnings- og behandlingstilbud til unge under 25 år, som har et for stort alkohol-, stof- eller hashforbrug. 

Helsingung - rådgivning om rusmidler

SKP-Teamet

SKP-Teamet

c/o Helsingør Rusmiddelcenter

Kongevejen 4 B

3000 Helsingør

Tlf.: 49 28 35 80