Projekter på socialområdet

Her kan du læse om større projekter på socialområdet, som Helsingør Kommune er involveret i.

Hjemløsestrategien

Helsingør Kommune er med i hjemløsestrategien for at nedbringe antallet af hjemløse i byen. Helsingør Kommune anvender ’Housing First-tilgangen’, som går ud på, at hjemløse borgere får en bolig hurtigt, og at kommunen samtidig yder socialpædagogisk støtte. Dermed har borgeren en tryg base og øget mulighed for at udvikle sig og komme i uddannelse eller beskæftigelse.

I Helsingør Kommune udgår arbejdet fra Pensionatet i Hornbæk, som er kommunens § 110-boform for borgere i hjemløshed. Men flere af kommunens centre arbejder sammen for at få projektet til at lykkes og sikre, at borgerne får en god og helhedsorienteret service, når de kontakter kommunen. 

Læs mere om hjemløsestrategien på Socialstyrelsens hjemmeside

Se den seneste hjemløsetælling fra uge 6, 2015

Peer-projekt 

Helsingør Kommune er partner i et projekt, som handler om at ansætte og uddanne tidligere brugere af psykiatrien, så de kan støtte andre i at komme sig. De andre partnere i projektet er Region Hovedstadens Psykiatri, Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden samt København og Rudersdal Kommune. "Det overordnede mål er at skabe håb og tro på, at man kan komme sig af en psykisk sygdom, og at man selv har ansvaret for sin recoveryproces”, siger Klavs Serup Rasmussen, der er projektleder for partnerskabsprojektet i Region Hovedstaden.

Ansættelse af peer-støtter
Mange mennesker har haft psykiske vanskeligheder tæt inde på livet og er efterfølgende kommet sig. Udtrykket ”peer-støtte” bruges om personer, der udtrykkeligt er ansat til at inddrage deres egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recoveryprocesser, til gavn for andre, der lever med en psykisk lidelse og har brug for støtte til at komme sig. Meningen er, at peer-støtterne skal anvende deres egne erfaringer med psykiske vanskeligheder til gavn for andre. De 12 nye peer-medarbejdere i partnerskabet vil sideløbende med deres arbejdsopgaver gennemgå et uddannelsesforløb på 84 timer. Uddannelsesforløbet ruster de nye peermedarbejdere til at at yde individuel støtte eller gennemføre gruppeforløb. Begge former for støtte bidrager til at borgeren bliver i stand til at meste sin lidelse og have et godt hverdagsliv.

Fakta om Peer-støtte projektet i Region Hovestaden
Peer-støttemedarbejderne tiltræder deres stillinger den 1. november 2015. Peer-støttemedarbejderne ansættes lokalt som en del af medarbejdergruppen i Aktivitetshuset Nygård og tilsvarende hos projektets andre partnere. Stillingerne er tidsbegrænsede og løber fra den 1. november 2015 til den 30. juni 2018. 
Projektet finansieres af satspuljemidler og er etableret i et tæt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommunerne København, Rudersdal og Helsingør, Psykiatriforeningernes Fællesråd samt Foreningen Det Sociale Netværk, der også fungerer som sekretariat for projektet. Ansættelsen af Peers 

Kontakt projektleder ​​​projektleder Klavs Serup Rasmussen for yderligere information

Følg projektet på peerstøtte.dk

Læs mere om Peer-støtteprojektet på Socialstyrelsens hjemmeside 


Familie- og Naturoplevelser Nyruphus

Besøg Familie- og Naturoplevelser Nyruphus, som Center for Job og Oplevelse driver sammen med deres partnere.

Besøg hjemmesiden