Samarbejde med pårørende

Pårørende og netværk er vigtige ressourcer i det samarbejde, som Helsingør Kommune og borgerne indgår i.

Pårørende som samarbejdspartnere

Helsingør Kommune anser pårørende for at være en væsentlig ressource i borgernes liv, og en naturlig samarbejdspartner i det omfang borgerne ønsker det.

Pårørenderåd

Kommunen stiller krav om, at der skal være pårørenderåd på de tilbud, hvor borgerne hvor borgerne har størst hjælpebehov og har svært ved selv at være repræsenteret i et beboer/brugerråd. Pårørenderådene samarbejder med ledelsen af tilbuddet om at varetage borgernes interesser. Der er pårørenderåd på Kronborghus og Kronborgsund, Boligerne på Vinkeldamsvej 12-19 og Boligerne Anna Anchersvej 23-43. 

Hvis din pårørende skal indlægges 

Hvis din pårørende skal indlægges, er det sygehuset, som er ansvarlig for borgeren. 

Læs om ansvarsfordelingen ved indlæggelseCenter for Særlig Social Indsats

Visitation og Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk