Samarbejde med pårørende

Pårørende og netværk er vigtige ressourcer i det samarbejde, som Helsingør Kommune og borgerne indgår i.

Pårørende som samarbejdspartnere

Helsingør Kommune anser pårørende for at være en væsentlig ressource i borgernes liv, og en naturlig samarbejdspartner i det omfang borgerne ønsker det.

Pårørenderåd

Helsingør Kommune stiller krav om, at der skal være pårørenderåd på de tilbud, hvor borgerne hvor borgerne har størst behov for hjælp og har svært ved selv at være repræsenteret i et beboer/brugerråd. Pårørenderådene samarbejder med ledelsen af tilbuddet om at varetage borgernes interesser. Der er pårørenderåd på Kronborghus og Kronborgsund, Boligerne på Vinkeldamsvej 12-19 og Boligerne Anna Anchersvej 23-43. 

Hvis din pårørende skal indlægges 

Hvis din pårørende skal indlægges, er det sygehuset, som er ansvarlig for borgeren. 

 

Snak om hash

Tag snakken med din teenager om hash. Tag initiativet, lyt og vær nysgerrig.

Bliv klædt på med viden om hash og gode råd til samtalen

Læs mere på snakomhash.dk

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)