Socialpædagogisk vejledning

Hvis du har betydeligt behov for støtte til at klare hverdagens gøremål kan Helsingør Kommune måske bevilge socialpædagogisk vejledning til dig.

Målgruppe 

Du kan være i målgruppen, hvis du har betydelige fysiske, kognitive, psykiske og/eller psykosociale funktionsnedsættelser, herunder sindslidelser og særligt svære følger af eksempelvis alkohol- og/eller stofmisbrug.

Du kan bo i botilbud, i bofællesskab eller i eget hjem.

Indhold 

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov kan du indgå i en gruppe, hvor du, de andre deltagere og personalet samarbejder om at håndtere hverdagens udfordringer. 

Den socialpædagogiske støtte eller vejledning ydes som udgangspunkt i grupper, men personalet kan også i særlige tilfælde supplere støtten med en individuel vejledning, eventuelt i dit eget hjem.

Udgangspunktet for den socialpædagogiske vejledning er den rehabiliterende tænkning. Det betyder, at du selv skal være aktiv, involveret og tage ansvar for -  med den nødvendige støtte - at udvikle kompetencer til at mestre din hverdag.

Samarbejdet mellem dig og personalet tager udgangspunkt i dine ressourcer, og målet er, at du bliver så selvhjulpen som muligt og har størst mulig indflydelse på dit eget liv.

Tilbud

I Helsingør Kommune er der forskellige enheder, som yder socialpædagogisk vejledning efter servicelovens § 85: 

 Hør mere om mulighederne for socialpædagogisk støtte hos Center for Særlig Social Indsats - Visitation og Indsats. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Lov om Social Service

Kommunens forpligtelser til at yde socialpædagogisk støtte er beskrevet i Servicelovens § 85.

Se loven her
Headspace

Er du mellem 12 og 25 år, og har du brug for nogen at tale med? Om bolig, angst, kærester, ensomhed, job eller noget helt andet? Så chat, skriv, ring eller kom forbi Headspace Helsingør. Helt anonymt.
Tlf. 53 73 30 10. 
Mail: helsingor@headspace.dk

Link til Headspace

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk (ingen personfølsomme oplysninger)