Spørgsmål og svar

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål om udvikling af det tidligere stadionareal.

Luk alle
Åben alle

Lappestensbatteriet og en stor del af Sommarivaparken er fredet, og derfor vil der ikke blive bygget på området nord for Blokhusvej. 

Hvor kan der bygges?

Lokalplanen skal muliggøre at der kan bygges boliger på stadionarealet med Blokhusvej som nordlig grænse (byggefelt A) og at der på arealet omkring badmintonhallen kan bygges en idrætshal (byggefelt B).

Hører stranden med?

Nej

Hvorfor skal der bygges?

I forbindelse med beslutningen om at opføre et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, blev der igangsat en byudviklingsproces, som udlagt i kommuneplanen.

Hvad skal der bygges?

I område A kan der opføres boliger og rekreative fællesarealer. Område B vil også i fremtiden indeholde idrætsfaciliteter til tennis og badminton.

Hvem skal bo der?

Boligerne vil blive udbudt til salg til alle, der er interesserede.

Hvad skal der ellers være i området (funktioner)?

Sommarivaparken og Lappestens Batteriet forbliver i området, med offentlig adgang som i dag. Tennis- og badmintonfaciliteterne og restaurant Ciao Ciao forbliver også i området.

Hvem skal bygge?

Det er ikke afgjort. Efter arkitektkonkurrencen bliver arealet lokalplanlagt og udbudt til salg.

Hvordan tager projektet højde for kystskrænten og naturen i området ?                                                

Det har været et krav i arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for området, at der tages hensyn til de unikke omgivelser.

Hvornår kommer der til at ske noget i området?

Område A forventes sat til salg i 2021.

Sker der nogle trafikale ændringer?

Ja, trafikmønsteret vil være anderledes end det er i dag, da området går fra at være stadion til boligområde. I forbindelse med det nye byggeri skal der laves en trafikal løsning, som tilgodeser alle trafikanterne i området.


Hvad med skal der ske med idrætsforeningerne/funktioner i området?

Alle idrætsfunktioner skal flytte væk fra ”landsiden” (byggefelt A). Tennis og badminton skal samles på ”vandsiden” (byggefelt (B).


Hvad er sammenhængen mellem salget af Petersborg og det tidligere stadionareal?

Arealerne udvikles hver for sig og på forskellige tidspunkter – Petersborg blev lokalplanlagt i 2019 og Stadionarealet fra 2020.

Petersborg indgår i ”arealoptimeringsprojektet” (penge fra salget indgår i budgetplanlægningen), det gør stadionarealet ikke.

Bliver der stadig plads til events?

Der forventes fortsat at være plads til events i Sommarivaparken.

Hvad sker der med restaurant Ciao Ciao på Nordre Strandvej?

Restauranten forbliver på arealet – og forpagterne har fået forlænget lejekontrakten med 5 år. Der er ikke nogen aktuelle planer om at ændre på bygningen.

Lokalplanen skal muliggøre at der kan bygges boliger på stadionarealet med Blokhusvej som nordlig grænse (byggefelt A) og at der på arealet omkring badmintonhallen kan bygges en idrætshal (byggefelt B).

Nej

I forbindelse med beslutningen om at opføre et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, blev der igangsat en byudviklingsproces, som udlagt i kommuneplanen.

I område A kan der opføres boliger og rekreative fællesarealer. Område B vil også i fremtiden indeholde idrætsfaciliteter til tennis og badminton.

 

Boligerne vil blive udbudt til salg til alle, der er interesserede.

 

Sommarivaparken og Lappestens Batteriet forbliver i området, med offentlig adgang som i dag. Tennis- og badmintonfaciliteterne og restaurant Ciao Ciao forbliver også i området.

Det er ikke afgjort. Efter arkitektkonkurrencen bliver arealet lokalplanlagt og udbudt til salg.

Det har været et krav i arkitektkonkurrencen om en helhedsplan for området, at der tages hensyn til de unikke omgivelser.

Område A forventes sat til salg i 2021.

Ja, trafikmønsteret vil være anderledes end det er i dag, da området går fra at være stadion til boligområde. I forbindelse med det nye byggeri skal der laves en trafikal løsning, som tilgodeser alle trafikanterne i området.

Alle idrætsfunktioner skal flytte væk fra ”landsiden” (byggefelt A). Tennis og badminton skal samles på ”vandsiden” (byggefelt B).

Arealerne udvikles hver for sig og på forskellige tidspunkter – Petersborg blev lokalplanlagt i 2019 og Stadionarealet fra 2020.

Petersborg indgår i ”arealoptimeringsprojektet” (penge fra salget indgår i budgetplanlægningen), det gør stadionarealet ikke.

Der forventes fortsat at være plads til events i Sommarivaparken.

Restauranten forbliver på arealet – og forpagterne har fået forlænget lejekontrakten med 5 år. Der er ikke nogen aktuelle planer om at ændre på bygningen.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk