Gang i Nordvest - et bydelsprogram

Byudvikling med fokus på fælleskaber og grønne byrum

Helsingør Kommune og Boliggården har igangsat arbejdet med et bydelsprogram, der skal sætte den strategiske ramme for nuværende og kommende tiltag i området.

Bydelen rummer store potentialer for en byudvikling, der er både socialt og miljømæssigt bæredygtig; en udvikling, der kan løfte områdets kvalitet og attraktionsværdi for både nuværende og fremtidige borgerne.

Gang i Nordvest har siden opstarten i 2017 skabt positive resultater med en række sociale og kulturelle aktiviteter for at understøtte nye fællesskaber. Det tidligere bibliotek, der dannede ramme om projektets første år, er ved at blive omdannet til et nyt kulturhus i samarbejde med Boliggården. Hjørnet med det kommende Kulturhus, Fælleshuset Kingosvej og det lille byrum i midten er blevet et sted, alle kender i Nordvest.

Derudover har Helsingør Kommune igangsat en længe ønsket renovering af Nordvestskolens bygninger og det betyder, at skolen – og hele området – i højere grad bliver attraktivt for børnefamilier. Klimahaven er skudt op på skolens arealer, og baner vejen for hvordan skolens udearealer kan sammentænkes med bydelens ønske om flere grønne mødesteder.

Læs mere om Gang i Nordvest og bydelsprogrammet 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk