Den nye svømmearena bliver bygget sammen med den eksisterende svømmehal, som bliver renoveret og moderniseret til Helsingørs Svømmearena på Borgmester P. Christensens Vej i Helsingør.

Der bliver bl.a. bygget tre nye bassiner med plads til:

 • Varmtvandstræning og relaxaktiviteter.
 • Motionssvømning og foreningsaktiviteter.
 • Vandleg.


Desuden bygges og moderniseres:

 • Aktivitetsrum, som binder den nye og gamle svømmehal sammen.
 • Nyt billet- og ankomstområdet.
 • Venteområde i tilknytning til foyer af cafelignede karakter (selvbetjening).
 • Omklædningsrummene bliver renoveret, og de udvides med handicap-, gruppe- og familieomklædningsrum.
 • Samværsarena for foreninger og gæster.
 • Sundhedscenter med træningsfaciliteter.
 • Møde- og undervisningsfaciliteter.

Arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco er totalrådgiver og byggeentreprenør-virksomheden Svend Aage Christiansen er totalentreprenør på projektet.

Svømmearena 2025

Luk alle
Åben alle

Se en 3D film af den nye svømmearena:

Link til film på You Tube

Filmen er udarbejdet af Sweco Architects.

I forbindelse med udbygning og renoveringer af svømmehallen bliver der installeret mindre resurseforbrugende installationer.

Byggeriet opføres i materialer, der er tilpasset det hårde miljø, der er i svømmehaller (klor, høj fugtighed og rengøring procedure).

Byggeriet opføres bl.a. med solceller. Solcellernes produktion vil kun dække en del af svømmearenaens forbrug.

 

 • 4. kvartal 2023: Træfældning og indretning af byggeplads.
 • December 2023: Myndighedsprojekt og byggetilladelse.
 • 2. januar 2024: Byggestart.
 • 1. maj til 31. august 2024: Lukkeperiode for gæster og foreningsaktiviteter.
 • Billetsalg, foyer, 1. sal, omklædningsrum og eksisterende svømmehal renoveres i lukkeperioden.
 • August 2025: Den ny svømmearena forventes at åbne.

Parkeringsarealet ved svømmehallen anvendes delvist til jorddepot i byggeperioden.

Alternative parkeringsmuligheder er ved Multiparken samt Prøvestencentret.

I forbindelse med byggeriet vil der være særlig fokus på sikkerheden. Det får betydning for brugen af svømmehallen i byggeperioden. 

Foreninger, borgere, personale og andre relevante brugergrupper er blevet inddraget i processen undervejs. Både i forbindelse med brugerundersøgelsen i 2021 og på et informationsmøde den 1. juni 2022, hvor de blev præsenteret for det nye projekt.

Når byggeriet går i gang, sætter vi informationsmateriale op med præsentation af den kommende svømmearena, samt tidsplan og lukkeperiode til brugerne, ligesom foreningerne vil blive orienteret.

I forbindelse med byggeprojektet inviteres svømmehallens forskellige brugere til infomøde om projektet. Her præsenteres et indblik i den kommende nye svømmearena samt hvilken betydning får det for de forskellige aktiviteter i svømmehallen i byggeperioden.

Der afholdes to informationsmøder for følende brugere/aktører i Helsingør Sundhedshus:

 • ”Foreninger og institutioner” den 21. november 2023 kl. 16.30-17.30.
 • ”Borgere” den 5. december 2023 kl. 16.30-17.30.

 

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt