Open Call

Har du eller din forening en genial ide til, hvordan vi styrker aktivitet og fællesskab i vores offentlige byrum?

Har du en genial ide?

Savner I noget i jeres nærmiljø, der kan bidrage til mere leg, byliv og ophold? Eller ønsker I et kunstnerisk indgreb, der viser nye sider af jeres kvarter?

By-, Plan- og Miljøudvalget har i samarbejde med Kultur- og Turismeudvalget besluttet, at borgere, foreninger, institutioner og øvrige interesserede, der både har ideerne og lysten til at være en bærende drivkraft, fremover skal inviteres ind i arbejdet med at udvikle kommunens byrum.

Vil I derfor gerne se jeres ide komme til live, og har I mod på at drive projektet helt i mål – i samarbejde med kommunen – så har du/I nu chancen for at melde ind med forslag til udvalgene.

Næste Open Call

Næste Open Call for forslag til 2022 åbner for ansøgning den 16. august 2021.

Sidste frist for ansøgning er 15. september 2021.

Der er omkring 1,5 mio. kroner i Byrumsmidler i 2022. De ansøgte projekter skal være gennemført inden udgangen af 2022.

Kun ansøgninger modtaget via ansøgningsskemaet på denne hjemmeside, korrekt udfyldt med alle oplysninger og inden for den fastsatte ansøgningsfrist, vil komme i betragtning ifm. udmøntning af midlerne til udvikling af byrum i 2022.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen henvises til at søge igen ved næste Open Call.

Luk alle
Åben alle
  • Borgere.
  • Foreninger.
  • Institutioner.
  • Kommunale centre.
  • Netværk.
  • Fællesskaber.
  • Ildsjæle.
  • Skoler/uddannelser.
  • Virksomheder m.fl. i Helsingør Kommune.

Vi samler alle indkomne forslag, hvorefter de bliver præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt By-, Plan- og Miljøudvalget i løbet af efteråret, hvor de endelige forslag udvælges til realisering i 2022. De udvalgte forslag realiseres af ansøgerne i dialog med Byrumsgruppen og Helsingør kommune.

I vurderingen af indkomne forslag, vil der udover nedenstående kriterier, også blive vurderet på, hvorvidt forslagene tilgodeser borgere i hele kommunen og er realiserbare i forhold til gældende helhedsplaner og lovgivninger blandt andet omkring sikkerhed, trafikregulering m.m.

Derudover forbeholder Byrumsgruppen sig retten til at pulje projektforslag, der er placeret i det samme geografiske område eller som på aktivitetssiden ligner hinanden.

For at komme i betragtning til byrumsmidlerne er det et krav:

  • At ansøger har adresse i eller på anden måde er tilknyttet Helsingør Kommune
  • At projektet er tilstrækkeligt detaljeret beskrevet i forhold til de opstillede kriterier
  • At projektet er tilstrækkeligt udviklet, herunder at ansøger så vidt muligt har indhentet forhåndstilladelser eller tilkendegivelser fra relevante ejere og myndigheder samt prisoverslag e.l.

Kriterier for udmøntning af byrumsmidler og i udvælgelsen af indkomne forslag, er i øvrigt:

Projekter og aktiviteter

  • Der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige rum kan være.
    • Torve og gader
    • Offentlige legepladser
    • Offentlige stier
    • Offentlige parker, strande og skove
    • Havne.

  • Der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser.

  • Der som udgangspunkt støtter et eller flere af nedenstående formål:

    • Skabe aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
    • Understøtte fællesskab, byliv, leg og ophold
    • Afprøve midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
    • Udbrede kunst i byens rum.

  • Der tilgodeser udvikling af byrum i hele kommunen.

  • Der ligger i forlængelse af tidligere projekter i byrumspuljen, fx tidligere udarbejdede skitseprojekter e.l.

  • Der styrker lokalområdet med respekt for lokalområdets særkende

  • Der understøtter bæredygtighed, fx ved at benytte mere miljøvenlige materialer, øge biodiversiteten i området, passe på lokalområdets natur i aktiviteterne m.v.

De foreslåede aktiviteter må ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.