Planlægning for boliger ved Rønnedalen i Helsingør - forudgående borgerdialog

Helsingør Kommune er ved at udarbejde et nyt plangrundlag, som skal give mulighed for at etablere op til 27 nye boliger i et område omkring Rønnedalen i Helsingør. Boligselskabet Nordkysten er bygherre. På siden kan I finde materiale fra borgermødet og om projektet.

Projektets baggrund og materiale fra borgermødet

Helsingør Kommune er ved at udarbejde et nyt plangrundlag, som skal give mulighed for at etablere op til 27 nye boliger i et område omkring Rønnedalen i Helsingør. Boligselskabet Nordkysten er bygherre.

 

Den 15. april 2021 blev der afholdt en indledende borgerinddragelse om den kommende planlægning. Her præsenterede arkitekten projektet og forvaltningen præsenterede de indledende tanker for planlægningen og tids- og procesplan.

 

Bemærk venligst, at tidsplanen er ændret således, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg først forelægges til politisk behandling i juni.

 

Materialet er suppleret med snit gennem den kommende bebyggelse og nabogrundene.

 

Du kan se materialet her:

Præsentation af lokalplan

Oplæg fra arkitekten

Kom og bidrag til registrering af beplantning

På baggrund af bemærkninger til mødet vil forvaltningen registrere bevaringsværdig beplantning inden for lokalplanområdet. Vi er på grunden den 28.april 2021 kl. 15. Du er velkommen til at komme forbi og tale om dine ønsker til bevaring af beplantning.

 

På grund af Covid19 bedes du melde dig til på catfr@helsingor.dk senest dagen før.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk