Solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter

Helsingør Kommunes byråd har besluttet, at der skal etableres en solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter, hvor vedvarende energi kan skabe fordele for naturen og udvikling af biodiversiteten.

Baggrund og formål

Forsyning Helsingør ønsker at etablere en solcellepark på ca. 60 hektar til produktion af grøn strøm. Det forventes, at produktionen vil kunne dække omkring halvdelen af husholdningernes elforbrug i Helsingør Kommune.

Projektet bidrager til klimaindsatsen i Helsingør Kommune om at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030.

Luk alle
Åben alle

Solcelleanlægget måler ca. 60 hektar og placeres i forbindelse med Skibstrup Affaldscenter. Forsyning Helsingør har udarbejdet et dispositionsforslag, som er forsyningsselskabets ønske til solcelleanlægget. 

Projektets endelige udformning fastlægges af kommunen i en såkaldt lokalplanproces, hvor der tages stilling til områdets anvendelse og udformning.

Se dispositionsforslaget

 

Etableringen af solcelleanlægget forudsætter et nyt plangrundlag. Plangrundlaget er bestående af et kommuneplantillæg for solcelleanlæg samt en lokalplan som muliggør projektet.
Projektet og planernes skal desuden miljøkonsekvensvurderes (VVM redegørelse).
Læs mere om planarbejdet på kommunens lokalplanportal.

Helsingør Kommune ønsker at inddrage offentligheden tidligt i processen med en forudgående høring. Den forudgående høring formålet er dels at orientere om projektet, dels at give input til plangrundlaget og miljøkonsekvensvurderingen.

Den forudgående høring forventes at finde sted i løbet af foråret 2021.

Både kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingen vil bliver desuden sendt i offentlig høring forud for en endelig vedtagelse af byrådet.

Lokalplan og kommuneplan forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2021.

Byrådet besluttede den 1. juli 2020 at godkende projektet omkring solcelleanlægget. Du kan læse mere om beslutningen.

Den 7. september 2020 besluttede By-, Plan-, og Miljøudvalget at igangsætte en planproces, som skal muliggøre etableringen af solcelleanlægget. Læs mere om beslutningen.

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk