1. VISION OG RAMMESÆTNING (gennemført)

- Potentialeafdækning og markedsvurdering, 2019

- Politisk vision og rammesætning, 2018-19

- Dialog med interessenter og borgermøde om vision og rammer, 2018-20

- Arkitektkonkurrence om helhedsplan og efterfølgende viderebearbejdning af denne, 2019-20

 

2. BETINGET GRUNDSALG (gennemført)

- Tilrettelæggelse og udbud af grundsalg, 2021-22

- Evaluering af tilbud og indgåelse af betinget købsaftale, 2022

 

3. PLANGRUNDLAG (påbegyndt)

- Udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering i dialog med køber, 2022-23

- Borgermøde indledningsvis og i forbindelse med høring af lokalplanen, 2022-23

 

4. ENDELIGT SALG OG ANLÆG (afventer afslutning af fase 3)

- Indgåelse af endeligt salg når lokalplanen er vedtaget, forventet medio 2023

- Fraflytning af idrætsfunktioner i kommunale ejendomme på arealet, ultimo 2023

- Byggetilladelse, forventet ultimo 2023

- Første spadestik, forventet 2024

- Udførelse af kommunale anlægsopgaver (vej, parkering, parkrenovering, legeplads), forventet 2023-26

Helsingør BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB