Grundsalget

PensionDanmark er valgt som køber af stadiongrunden, læs mere om udviklingen af "Sommarivabyen".

Helsingør Kommune har i foråret 2022 gennemført et offentligt grundsalgsudbud med henblik på salg af det tidligere stadionområde – arealet syd for Blokhusvej.

 

Byrådet godkendte den 2. maj 2022 PensionDanmark som køber af Stadiongrunden, blandt 13 indkomne bud, på baggrund af en samlet vurdering af pris, arkitektur og bæredygtighed. Tilbudsgivers projektidé har skullet indeholde løsninger for principperne i den politisk vedtagne helhedsplan for Sommariva, herunder:

  • Bebyggelsens omfang og struktur
  • Landskab og klimatilpasning
  • Arkitektur
  • Fællesskaber
  • Bæredygtighed

 

PensionDanmarks projekt indeholder 212 bæredygtige boliger og 4 fælleshuse af høj arkitektonisk kvalitet, fordelt på 20.600 m2 i 2-3 etager. Til projektet hører et omfattende landskabsprojekt med regnvandsbassin, mødesteder for beboere og besøgende, stier og parkeringsløsninger.

Helsingør BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB