Planstrategi

Planstrategien sætter den strategiske retning for kommunens fysiske udvikling og byplanlægning.

Hvad er en planstrategi?

Planstrategien er kort fortalt en strategi for kommunens samlede fysiske udvikling, med et perspektiv på 12 år. Strategien sætter rammen for den næstkommende kommuneplanrevision.

Planstrategien er en politisk strategi, der skal offentliggøres inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien er en lovbunden opgave og et juridisk dokument, men formen og fokus kan dog variere i forhold til den enkelte kommunes behov og ønsker. Igennem Planstrategien kan der sættes konkrete handlinger på, hvordan kommunens visioner og politikker kan udmøntes, og især hvordan den fysiske og arealmæssige byudvikling skal finde sted.

Planstrategien kan arbejde med andre temaer end de direkte tekniske og fysiske, for eksempel sundhed, tryghed, kultur med videre. Dog er vinklingen, hvorledes den fysiske planlægning kan understøtte en ønsket udvikling.

Samtidig med planstrategien skal Byrådet fremlægge en Lokal Agenda-21-strategi, som skal indeholde kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Denne forventes, som tidligere, at blive integreret i selve Planstrategien. 

Luk alle
Åben alle

Den nuværende Planstrategi 15 blev endeligt vedtaget i foråret 2016. Den fokuserer på udvikling af byområderne med bosætning og byliv, sundhed og frivillighed, erhverv og uddannelse samt potentialet i samarbejdet mellem erhverv, kultur og turisme. Dette er samlet i fire spor:

  • Det gode liv.
  • Et enestående sted.
  • Hvad skal vi leve af?
  • To be…

Planstrategi 2015 var også udgangspunkt for en række byudviklingsprojekter. For eksempel var Kelleris, udvikling af Nordvest, Sundhedshuset, Svingelport m.m. udpeget til byudvikling i Planstrategi 2015, hvilket er en forudsætning for den videre byudvikling.

Læs mere om den nuværende planstrategi

Vi er i gang med den kommende planstrategi. Arbejdet med planstrategien sker i forlængelse af Kommuneplan 2019, og skal sikre, at den kommende kommuneplan og kommunens byplanlægning arbejder strategisk videre med Byrådets visioner.

Vision 2030 er vedtaget i juni 2019. Planstrategien bygger videre på Byrådets visioner og målsætninger og undersøger, hvor den fysiske udvikling kan understøtte kommunens samlede udvikling.

En vigtig del af planstrategiarbejdet er at få borgerne med i udviklingen af kommunen og udpegningen af områder. Der har været afholdt forskellige workshops og dialogmøder i løbet af ultimo 2019 og primo 2020.

Planstrategi 2020 kommer til at se nærmere på, hvordan de fysiske rammer i de mindre bysamfund udvikles. Det er vigtigt at få hele kommunen med, og det er et konkret ønske fra By-, Plan- og Miljøudvalget.

Planstrategien bliver en hjemmeside, ligesom kommuneplanen. Tanken er, at borgere, medarbejdere, interessenter og politikere bedre kan orientere sig i planstrategien.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk