Rapporter om byudvikling i Helsingør Kommune

På siden kan du læse forskellige rapporter om byudvikling i Helsingør Kommune, blandt andet om potentialet for byudvikling i Helsingør Kommune.

Rapport om potentialet for boligudviklingen i Helsingør kommune.

Helsingør Kommune fik i foråret 2020 udarbejdet en potentiale vurdering for boligudviklingen i Helsingør kommune af rådgivningsvirksomheden Exometric. Analysen ser nærmere på, hvilken boligefterspørgsel, der er i kommunen, og hvem der kigger mod Helsingør kommune, når de søger bolig.
Analysen undersøger også præferencer for boligtyper, lokalområder mm. internt i kommunen, ud fra 700 telefoninterviews med borgere i kommunen.


Med rapporten får vi en dybere forståelse for boligbehov og -efterspørgsel i kommunen, som grundlag for den videre by- og boligudvikling.

Læs Exometrics Potentialevurdering for Helsingør Kommune. 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk