Karlsgårdsvej 7A - Landzonetilladelse til hestehold, ovalbane, ridebane og læskure

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til hestehold, ovalbane, ridebane og læskure på Karlsgårdsvej 7A, 3000 Helsingør. Matr.nr. 11 Borsholm By, Tikøb.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk