Lappestensvej 14 B - Dispensation

Vi har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelseslovens § 18) til lovliggørelse af hus og sekundære bygninger.

Matr. 1 gø, Marienlyst, Helsingør Jorder. Lappestensvej 14 B, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen

Dispensationen er med klageadgang. Fristen er fire uger, det vil sige til og med 22. februar 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.