Nørrerisvej 8 – Dispensation og landzonetilladelse til at grave en sø i beskyttet eng, hvor der tidligere har været en sø

Afgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen for at klage er 4 uger, det vil sige til og med 17. februar 2021

Eventuelt klage skal indtastes i og sendes via klageportalen. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Læs afgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.