Reduktion af skovbygge- og fortidsmindebeskyttelseslinjer ved Hejreskovvej og Egeskovsvej i Kvistgård

Reduktion af skovbygge- og fortidsmindebeskyttelseslinjer ved Hejreskovvej og Egeskovsvej i Kvistgård er godkendt.

Helsingør Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinjer indenfor lokalplan 2.13.1 i Kvistgård, ved Hejreskovvej og Egeskovvej. Lokalplanen blev vedtaget 21. december 2020. Offentliggørelsen skete den 5. januar 2021

Miljøstyrelsen har den 8. januar 2021 godkendt reduktion af skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinjer indenfor lokalplan 2.13.1 i Kvistgård jf. Sindetskrivelse.

Læs afgørelsen

Læs Sindetskrivelsen

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer. 

Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk