Reduktion af skovbyggelinje for Teglstrup Hegn ved Julianelund i Helsingør

Miljøstyrelsen har den 18. marts 2021 godkendt ansøgning om reduktion af skovbyggelinje for Teglstrup Hegn ved Julianelund i Helsingør.

Offentliggjort 22. marts 2021

Helsingør Kommune har søgt om reduktion af skovbyggelinjen inden for Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julianelund. Lokalplanen blev vedtaget den 1. marts 2021. Offentliggørelse af lokalplanen skete den 9. marts 2021

Miljøstyrelsen har den 18. marts 2021 godkendt reduktion af skovbyggelinje inden for lokalplanen, svarende til mellem 26 og 32 m fra skoven, jf. Sindetskrivelse fremsendt i forbindelse med lokalplanforslaget.

Læs Afgørelsen

Læs Sindetskrivelsen

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer. 

Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk