Strandvejen 125 - Tilladelse til badebro

Vi har givet tilladelse til at beholde en badebro på vilkår på Strandvejen 125, 3070 Snekkersten. Matr.nr. 1ak Skotterup By, Egebæksvang.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 12. februar 2021.

Eventuel klage skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Vi videresender klagen til Kystdirektoratet sammen med sagens dokumenter.

Fri af klageperioden

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Miljø-og Fødevareklagenævnet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.