Afgørelse om at anlæg af et nyt kunstgræsanlæg til fodbold ved Nordkysthallen i Ålsgårde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)

Vi har truffet afgørelse om at anlæg at nyt kunstgræsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).

Helsingør Kommune ønsker at etablere et nyt kunstgræsanlæg ved Nordkysthallen i Ålsgårde. Kunstgræsanlægget ønskes placeret på eksisterende grusbane nord for Nordkysthallen. Kunstgræsanlægget omfatter etablering af en 11-mands kunstgræsbane samt et ekstrareal placeret øst for 11-mandsbanen.

Helsingør Kommune har på grundlag af en VVM-screening afgjort, at projektet med sin art, placering, størrelse og udformning ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Projektet kræver derfor ikke udarbejdelse af en egentlig Miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM redegørelse) og VVM tilladelse.

Screeningsresultatet og -afgørelsen kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Hvis projektet ændres, har ansøger pligt til at anmelde ændringerne, så de kan vurderes i forhold til, om de udløser VVM-pligt.
Du kan læse mere om projektet og begrundelsen for afgørelsen i screeningsafgørelsen og de medfølgende bilag.

Se screeningsafgørelsen

Se ansøgning om VVM screening fra bygherre inklusiv tilhørende bilag 

Se støjrapporten: ”Støj, belysning og kunstgræsbaner, Københavns Kommune 2007” 

Se risikovurderingen: ” Risikovurdering ved udledning af overfaldevand” 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.