Afgørelse om at anlæg af hybridboldbane ved Helsingør Stadion ikke er omfattet af krav om Miljøvurdering (VVM)

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om VVM screening af hybridbanen. Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Offentliggjort den 7 september 2021

Helsingør Kommune har den 8. juli 2021 modtaget en ansøgning fra Dines Jørgensen på vegne af Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme om VVM screening af hybridbanen.

Helsingør Kommune har på grundlag af en VVM-screening afgjort, at projektet med sin art, placering, størrelse og udformning ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering (VVM-pligt). Projektet kræver derfor ikke udarbejdelse af en egentlig Miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM redegørelse) og VVM tilladelse.

Screeningsresultatet og -afgørelsen kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Hvis projektet ændres, har ansøger pligt til at anmelde ændringerne, så de kan vurderes i forhold til, om de
udløser VVM-pligt.

Du kan læse mere om projektet og begrundelsen for afgørelsen i screeningsafgørelsen.

Læs screenings-afgørelsen

 

Helsingør BYLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk