Birkedalen 9 - Dispensation til ny bro

Vi har dispenseret (naturbeskyttelseslovens § 3) til en ny bro i Esrum Sø til Birkedalen 9, 3080 Tikøb. Matr.nr. 1n Såne by, Tikøb.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.