Bøgebakken 14 - Dispensation

VI har dispenseret fra skovbyggelinjen til tagterrasse oven på carport

Matr.nr. 1ed Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder. Bøgebakken 14, 3000 Helsingør

Læs afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil sige fristen for at klage er til og med 5. januar 2022. Du kan finde mere vejledning om klageadgang i selve afgørelsen.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.