Egebæksvang – Dispensation og landzonetilladelse

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 og givet landzonetilladelse til at opsætte en storkerede på beskyttet eng i Egebæksvang skov

Matr. nr. 1a, Egebæksvang Skov, Egebæksvang.

Læs afgørelsen

Tilladelsen og dispensationen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 29. juli 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via klageportalen til Planklagenævnet (landzonetilladelse) eller via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet (§3 dispensation). Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.