Energivej 19 - Revideret miljøgodkendelse

Vi har revideret miljøgodkendelsen (miljøbeskyttelseslovens §§ 41 og 41b) til den flisfyrede del af Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19 i Helsingør

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.