Færgevejskilen - Rydning i mose og på søbred

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på matr. nr. 1 vy Borupgård, Helsingør Jorder.

Læs afgørelsen

Klagefristen er til og med den 25. oktober 2023.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Klageportalen 

Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og oplysning om klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.