Flynderupgård, Agnetevej 9 - Landzonetilladelse til ændrede anvendelser mv.

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til at ændre anvendelsen af bygninger på Flynderupgård mv. Agnetevej 9, 3060 Espergærde.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 11. februar 2022.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og hvem, der er klageberettigede.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.