Gurrevej 379 - Landzonetilladelse til antennemast

Vi har givet landzonetilladelse til opstilling af 48 meter høj antennemast på Gurrevej 379, 3490 Kvistgård. Matr.nr. 2f Nyrup by, Tikøb.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 15. oktober 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og hvem, der er klageberettigede.  

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.