Havrevangsvej 1A - Landzonetilladelse til to indendørs paddeltennisbaner

Vi har givet landzonetilladelse jf. planlovens §35 til to indendørs paddeltennisbaner Havrevangsvej 1A, 3100 Hornbæk; matr. nr. 2k Borsholm By, Hornbæk.

Læs afgørelsen 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. til og med den 23. oktober 2023.

Evt. klage skal indsendes via Klageportalen til Planklagenævnet.

Se afgørelsen for nærmere oplysninger om klageadgang og klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.