Hellebækvej 124 - Dispensation

Vi har meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen til et redskabsrum på 15 m2

Redskabsrummet erstatter en gammel garage på 15 m2, som nedrives.

Ejendommen 2at, Hellebækgård, Hellebæk. Hellebækvej 124, 3150 Hellebæk

Læs afgørelsen

Dispensationen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 29. juli 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.