Karlsgårdsvej 19B - Landzonetilladelse til garage/hobbyværksted

Vi har givet landzonetilladelse til ombygning af en carport på 72 m2 til hobbyværksted på Karlsgårdsvej 19B, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 29. september 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og hvem, der er klageberettigede.  

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.