Karlsgårdsvej 27 - Landzonetilladelse

Vi har meddelt landzonetilladelse til stald, ridebane, møddingplads og læskure, parkeringsplads samt erhverv inden for boligen

Matr. 14b og 16, Saunte By, Tikøb; 5e, Horserød By, Tikøb. Karlsgårdsvej 27, 3000 Helsingør

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 28. juli 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere  klagevejledning og hvem der er klageberettiget.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.