Kildegårdsvej 25 – Dispensation

Dispensation (naturbeskyttelsesloven §3) til at anlægge en bro i en sø

Matr. nr. 6gx Horneby By, Hornbæk

Læs afgørelsen

Dispensation er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 4. januar 2022.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.