Kongevejen 431B - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse til undervisningsbygning mv. på køreteknisk anlæg

Matr. nr. 4a Nyrup by, Mørdrup. Kongevejen 431B, 3490 Kvistgård

Læs afgørelsen

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet inden 17. maj 2021. Se afgørelsen for nærmere  klagevejledning og hvem der er klageberettiget.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.