Landzonetilladelse til sø-bassin - Esrumvej 200

Offentliggjort 6. september 2023

Vi har givet landzonetilladelse til etablering af sø/bassin i landzonen på ejendommen matr.nr. 57a Helsingør Overdrev. Esrumvej 200, 3000 Helsingør.

Se afgørelsen

Klagefristen er til og med den 5. oktober 2023.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Klageportalen 

Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og oplysning om klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.