Langesøvej 21 & 23 – Dispensation

Dispensation (naturbeskyttelsesloven § 3) til delvist at oprense en sø

Matr. nr. 12æ og 12ø, Harreshøj By, Tikøb. 

Læs afgørelsen

Dispensation er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 1. oktober 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.