Lille Skindersøvej 1A - Landzonetilladelse

Vi meddeler landzonetilladelse til kombineret stald, værksted, garage/maskinhus og foderloft på samlet 348 bruttokvadratmeter.

Matr. 6b, Skibstrup By, Hellebæk. Lille Skindersøvej 1A, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen

Klagefristen er til og med den 23. oktober 2023.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Klageportalen 

Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og oplysning om klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.