Nordre Strandvej 56, 58 og 60A, Helsingør - tilladelse til etablering af fælles badebro

Offentliggjort 12. september 2023

Vi har givet tilladelse til etablering af fælles badebro på Nordre Strandvej 56, 58 og 60A, Helsingør, matr.nr. 61aa og 61at, Helsingør Overdrev.

Læs tilladelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er fire uger, det vil sige til og med den 10. oktober 2023. Eventuel klage skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, på mail blv@helsingor.dk. Vi videresender klagen til Kystdirektoratet sammen med sagens yderligere akter.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.