Nordre Strandvej 86D - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse til at opsætte en informationsmast til sikring af undersøisk kabel mod opankring i kabeltracéet.

Matrikel 61B, Helsingør Overdrev. Nordre Strandvej 86D, 3000 Helsingør

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 30. juli 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere  klagevejledning og hvem der er klageberettiget.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.