Reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Værftshallerne i Helsingør

Miljøstyrelsen har den 5. maj 2021 godkendt en reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen inden for lokalplanområde nr. 1.186 for Værftshallerne.

Helsingør Kommune har søgt om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 1.186, der omfatter Værftshallerne i Helsingør.

Lokalplanen blev vedtaget den 1. marts 2021. Offentliggørelsen af lokalplanen skete den 9. marts 2021, hvorved lokalplanen trådte i kraft.

Den 5. maj 2021 godkendte Miljøstyrelsen den ønskede reduktion, svarende til 3 meter fra Værftsbygningernes facadelinje som vist på kortet.

 

Vilkår

Reduktionen sker kun for lokalplan nr. 1.186, hvilket betyder, at fortidsmindebeskyttelseslinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres væsentligt, jf. § 69, stk. 4. 

Du kan se lokalplanen her

Du kan se Miljøstyrelsens afgørelse her

Klage

Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. Dvs. senest den 27. februar 2022.