Rødegårdsvej 3 - Landzonetilladelse til træfældningsvirksomhed, ridebane, læskur mv.

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til virksomhed i eksisterende bygning mv. på Rødegårdsvej 3, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 23. februar 2022. klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og hvem, der er klageberettigede.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.