Rønnebær Alle 131-141 – Dispensation

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at anlægge et trædæk i og ved en sø ved Rønnebær Alle 131-141, 3000 Helsingør.

Læs afgørelsen her

Dispensation er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 22. februar 2022. Du kan finde mere vejledning om klageadgang i selve afgørelsen.