Sånevej 6 - Landzonetilladelse til carport, pavillon og hønsehus

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til carport, pavillon og hønsehus på Sånevej 6, 3080 Tikøb. Matr.nr. 1s Såne By, Tikøb.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.