Sperlings Allé 43A - Dispensation fra skovbyggelinjen til ny lejrskolebygning i Helsingør Ferieby

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens §17 til en ny lejrskolebygning Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør matr. nr. 1i Marienlyst, Helsingør Jorder

Læs afgørelsen

Evt. klage skal indsendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klagefristen er til og med den 16. oktober 2023

Se afgørelsen for nærmere klagevejledning og oplysning om klageberettigede

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.