Tilladelse til etablering af 2,5 ha skov og VVM-screeningsafgørelse

Helsingør Kommune har givet tilladelse til at etablere 2,5 ha skov på ejendommen matr.nr. 1 d Gurre Vang, Tikøb. Tinkerupvej 21, 3080 Tikøb.

Vi har samtidig på grundlag af en VVM-screening afgjort, at skoven ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Projektet kræver derfor ikke udarbejdelse af en egentlig Miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) og VVM-tilladelse.

Du kan læse mere om projektet og begrundelsen i afgørelsen.

Læs afgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.