Tinkerupvej 21 - Landzonetilladelse

Vi har meddelt landzonetilladelse til etablering af 4 stenskjul à 50 tons sten

Ejendommen matr.nr. 2b Reerstrup by, Tikøb og 1d Gurre Vang, Tikøb. Tinkerupvej 21, Tikøb

Læs afgørelsen

Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 21. september 2021.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere  klagevejledning og hvem der er klageberettiget.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.