VVM-screening af etablering af parkeringspladser omkring stadion på Gl Hellebækvej 63, 3000 Helsingør

VVM-screening af etablering af parkeringspladser omkring stadion på Gl Hellebækvej 63 er afgjort.

Helsingør Kommune har på grundlag af en VVM-screening afgjort at parkeringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Projektet kræver derfor ikke udarbejdelse af en egentlig Miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM redegørelse) og VVM-tilladelse.

Du kan læse mere om projektet og begrundelsen i screeningsafgørelsen.

Læs screeningsafgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.