Materiale til budget 2022-2025:

Hovedmappe:

Resultatbudget

Direktionens budgetvurdering 

Anlægsplan og anlægsnotat: 

Anlægsforslag:

Oversigt over driftskorrektioner i budget 2022-2025

Oversigt og beskrivelser af forslag til nye driftsopgaver: 

Prioriteringskataloget oversigt og beskrivelse: 

Budgetnotater:

Notat om indtægtsbudgettet

Notat om ændring af skat 2022

Notat over lån, renter og balance

Notat omkring økonomiaftalen

Befolkningsvækst og demografireguleringer i budget 2022-2025

Budget til hjemmepleje 2022-25:

Sundhedshus - diverse notater 

Plejeboligkapacitet til budget 2022-2025.     

Økonomisk udfordring til budget 2022 på det specialiserede voksenområde                    

Økonomisk udfordring til budget 2022 på det specialiserede børneområde                      

Notat om kapacitetsanalyse fra Visitationsanalysen             

Driftsøkonomi i forbindelse med udvidelse af Himmelhuset                          

Øgede udgifter til børn i specialtilbud udenfor kommunen

Driftsønske til øgede driftsudgifter i Team V

Etablering af enkeltundervisningstilbud i Team V                  

Forstående besparelse på beskæftigelsesområdet med vedtagelse af Aftale om ret til tidlig pension    

Puljen til bedre bemanding omlægges til bloktilskud 25 august 2021

Borgmesterens budgetoplæg

Bilag til anlægsforslag, driftsopgaver og prioriteringskatalog:

Ansøgninger: 

Ansøgning §16 2022 Helsingør Kommune

Svarbrev vedr. § 16 Helsingør 6 september

Låneansøgning ordinære anlægsområde

Svar på låneansøgning ordinære anlægsområde 6. september

Ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten vedr. tab på udligningsreformen 25 august

Svar på ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten vedr. tab på udligningsreformen 25 august

Beskrivelser af budgetområder og aktiviteter:

Intro

Budgetområdebeskrivelser: 

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Budgetområde 309 Kulturen 

Budgetområde 411 Idræts og Fritid 

Budgetområde 512 Forebyggelse 

Budgetområde 513 Skoler 

Budgetområde 515 Dagtilbud 

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 

Budgetområde 517 Udsatte Børn 

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 

Budgetområde 621 Sundhed 

Budgetområde 714 Ungeenheden 

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Indsats 

Budgetområde 808 Lystbådehavne 

Budgetområde 820 IT og Digitalisering 

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse 

Budgetområde 824 Puljer 

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer 

Budgetområde 826 Administration 

Budgetområde 827 Beredskabet

Oversigt over aktiviteter: 

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Budgetområde 309 Kulturen 

Budgetområde 411 Idræts og Fritid 

Budgetområde 512 Forebyggelse 

Budgetområde 513 Skoler 

Budgetområde 515 Dagtilbud 

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 

Budgetområde 517 Udsatte Børn 

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 

Budgetområde 621 Sundhed 

Budgetområde 714 Ungeenheden 

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Indsats 

Budgetområde 808 Lystbådehavne 

Budgetområde 820 IT og Digitalisering 

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse 

Budgetområde 824 Puljer 

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer 

Budgetområde 826 Administration 

Budgetområde 827 Beredskabet

Beskrivelse af aktiviteter: 

Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima

Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Budgetområde 309 Kulturen 

Budgetområde 411 Idræts og Fritid 

Budgetområde 512 Forebyggelse 

Budgetområde 513 Skoler 

Budgetområde 515 Dagtilbud 

Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 

Budgetområde 517 Udsatte Børn 

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 

Budgetområde 621 Sundhed 

Budgetområde 714 Ungeenheden 

Budgetområde 718 Særlig Social Indsats 

Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Indsats 

Budgetområde 808 Lystbådehavne 

Budgetområde 820 IT og Digitalisering 

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Budgetområde 824 Puljer 

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer 

Budgetområde 826 Administration 

Budgetområde 827 Beredskabet

Baggrundsmateriale: 

Kend din kommune 2021

Økonomiaftalen 2022

Luk alle
Åben alle

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk